ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie ConsentApatisk - Allt du behöver veta om Apati
Yrsel - Massor om yrsel

Apatisk

Apatisk

Att vara apatisk kan innefatta flera olika tillstånd som att vara likgiltlig, okänslig, passiv eller håglös. De apatiska dragen kan yttra sig att personen är ointresserad av känslomässigt engagemang gällande social samvaro eller och ser inte behov av fysiskt aktivitet. Betraktaren kan uppfatta en apatisk person som viljelös, oföretagsam, slö eller orkeslös. Den apatiska personen känner ofta att han eller hon vill inte, orkar inte eller kan inte.

Ordet apati kommer av grekiskans apatheia som innebär brist på sinnerörelser, Pyskologiskt är definitionen på apati ett en person är likgiltig inför stora delar av sina sinnesintryck.

Apatiskt tillstånd kan utvecklas

Alla har känt sig apatiska eller likgiltiga för vissa delar av de sociala, fysiska eller emotionella livet under kortare eller längre stunder. Det är fullt naturligt att inte vara lika engagerad för allt som rör sig i ens omvärld.

Problemen med apatiskt tillstånd uppstår då detta kvarstår under lång tid eller vidgas till ett större apatiskt område som påverkar relationen negativ med andra individer. Då kan det krävas stöd och hjälp för att lyfta sig ur den apatiska situationen eftersom detta är ofta problematiskt för en apatisk person att lyckas med själv. Apati anses vara en reaktion på depression och stress.

Graden av apatiskt beteende

Det finns många medicinska diagnoser på olika typer av apatiskt beteende eller sjukdomar som kan ge apatiska symptom. Detta kan vara allt från en lättare apatiskt tillstånd så som tillfällig depression till svår och långvarig apati som autism.

Några olika typer av apatiska tillstånd en person kan befinna sig i är:

Apati
 • Cynism - En cynisk person kan upplevas som apatisk eftersom personen kännetecknas av en känslokall eller ironisk livsåskådning.
 • Mild depression - Kan yttra sig i form av ät- eller sömnproblem.
 • Viljelöshet - Saknaden av målinriktade känslor och tankar vilket är ett tydligt tecken på apati.
 • Depresion - Apati är ett tecken på att en person kan vara deprimerad.
 • Inlärd hjälplöshet - Är inom pyskologin ett apatiskt tillstånd som innebär att en person undviker att agera då de känner sig maktlösa att påverka situationen och agerar apatiskt.
 • Egentlig depression - Påverkar de dagliga sysslor på grund av nedstämdhet.
 • Melankoli - Är en svårare depression och personen kan uppfatas som kraftigt apatisk.
 • Insomnia - Term inom psykiatrin som innebär sömnlöshet eller kraftiga problem med sömnen som i sin tur kan ge sig uttryck i orkeslöshet och personen kan uppfattas apatisk.
 • Narkolepsi - Är sömnattacker som drabbar personen ofta och oförutsägbart och den person med narkolepsi kan uppfattas om apatisk på grund av sin trötthet.
 • Psykotisk depression - Personen blir inte enbart apatisk utan också kan få vanföreställningar om omgivningen.
 • Autism - Är en djupare emotionell och känslomässig störning som kan yttra sig på många olika sätt som från att vara extremt duktig på EN sak till att helt stänga ute världen.

Mer fakta om Yrsel

Nedan kan ni finna mer fakta om yrsel och vad yrsel innebär.Meny - Yrsel
Till förstasidan på www.Högst upp på sidanLängst ned på sidan
Mer infoKristallsjukanViktigtNyheter